HYDROLUBE ULTRA HVI SERİSİ

Teknik Bilgi Formu Malzeme Güvenlik Formu HVI 32
Technical Data Sheet HYDROLUBE ULTRA HVI 32
HYDROLUBE ULTRA HVI 46 HYDROLUBE ULTRA HVI 68
HYDROLUBE ULTRA HVI 100  


LUBRICO HYDROLUBE ULTRA HVI SERIES  lubricants are high viscosity indexed lubricants manufactured by supplementing abrasion, oxidation, rust and foam preventing viscosity index increasing additives into quality paraffinic base oils. Excellent demulsion properties. Easily separated from water if there is water in the environment thanks to additives contained and may be easily used for equipment operated in cold environments or in environments where temperature difference is high. Recommended for all industrial and movable hydraulic systems as well as ships’ hydraulic systems. Special industrial applications consist of construction equipment, pressing machines, movable structure equipment, plastic injection and rolling 

FEATURES AND BENEFITS

Usable under various climate conditions thanks to its high viscosity index.
Usable in hydraulic systems operated under high pressure and high temperatures such as plastic injection machines thanks to their high thermal stability.
Excellent oxidation strength and long service period.
Extends oil change periods and decreases oil consumption.
Perfectly protects the hydraulic system against corrosion in environments where there are highly corrosive conditions such as marine applications.
Quickly separated from leaked water thanks to their excellent water separation capability and enables removal of water from the system.
Low pour points and high viscosity indexes prevent formation of abrasion under low temperature climate conditions.
Saves energy by preventing overloading of pump and system during the first operation. 
Provides higher power transmission since viscosity doesn’t get thinner at high temperatures. 
Ensures effective operation of the system and uninterrupted transmission of the power.
Decreases operational and maintenance costs.
Our Lubrico Hydrolube Ultra HVI series lubricants are manufactured with special filtration system which provides NAS 7-8 cleaning level as per the NAS 1638 standard.

THE MEET SPECIFICATIONS AND APPROVALS

-

TYPICAL PROPERTIES

TEST UNIT  METOD 32 46 68 100
Density ,@ 15 ⁰C g/cm 3 ASTM 4052 0,872 0,875 0,885 0,889
K. Viscosity,@ 40 ⁰C cSt ASTM D 445 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110
Viscosity Index   ASTM D 2270 170 172 174 176
Flash Point ⁰C ASTM D 92 205 215 215 220
Pour Point ⁰C ASTM D 97 -36 -30 -30 -30

*The above values may vary slightly according to production.

PACKAGING TYPES

16 L 200 L
 

Malzeme Güvenlik Formu HVI 46 Malzeme Güvenlik Formu HVI 68 Malzeme Güvenlik Formu HVI 100  

LUBRICO HYDROLUBE ULTRA HVI SERİSİ,  kaliteli parafinik baz yağlara aşınma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici, viskozite indeks geliştirici katıkların takviyesi ile üretilen yüksek viskozite indeksli yağlardır. Demülsiyon özellikleri mükemmeldir. İhtiva ettiği katıklar sayesinde ortamda su bulunması halinde sudan kolaylıkla ayrılır ve soğuk ortamda çalışan ekipmanlarda veya sıcaklık farkının fazla olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için ve gemilerin hidrolik sistemleri için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri yer alır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Yüksek viskozite indeksleri sayesinde çok farklı iklim şartlarında kullanılır.
 Yüksek termal stabiliteleri sayesinde plastik enjeksiyon makineleri gibi çok yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışan hidrolik sistemlerde kullanılır.
Oksidasyon dayanımları mükemmel olup servis süreleri çok uzundur.
 Yağ değişim sürelerini uzatarak yağ tüketimini azaltır.
 Denizcilik uygulamaları gibi korozif ortamın yoğun olduğu ortamlarda hidrolik sistemi korozyona karşı mükemmel korur.
 Mükemmel sudan ayrılma özellikleri sayesinde bünyelerine giren sudan hızla ayrılır ve suyun sistemden uzaklaştırılmasını sağlar.
Düşük akma noktaları ve yüksek viskozite indeksleri düşük sıcaklığın bulunduğu iklim şartlarında aşınmaların oluşmasını önler.
 İlk çalışmada pompanın ve sistemin zorlanmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlar.
 Yüksek sıcaklıklarda viskoziteleri çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlar.
 Sistemin verimli çalışmasını, gücün kesintisiz iletilmesini sağlar.
 İşletme ve bakım maliyetlerini düşürür. 
Lubrico Hydrolube Ultra HVl serisi yağlarımız NAS 1638 standardına göre NAS 7-8 temizlik seviyesini sağlayan özel filtrasyon sistemiyle üretilmektedir.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

-

TİPİK ÖZELLİKLER

TEST BİRİM TEST METODU 32 46 68 100
Yoğunluk ,@ 15 ⁰C g/cm 3 ASTM 4052 0,872 0,875 0,885 0,889
K. Viskozite,@ 40 ⁰C cSt ASTM D 445 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110
Viskozite İndeksi   ASTM D 2270 170 172 174 176
Parlama Noktası ⁰C ASTM D 92 205 215 215 220
Akma Noktası ⁰C ASTM D 97 -36 -30 -30 -30

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

16 L 200 L

200 L