EYS Politikası

            LUBRİCO PETROKİMYA A.Ş. üretimi sektöründe inovatif anlayışı benimseyerek proaktif bir yaklaşımla dünya çapında önde gelen kuruluşlarından biri olması amacına yönelik olarak;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek, sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet çeşitliliğimizi arttırmak,
 • Risk tabanlı düşünceyi teşvik etmek,
 • Yasal gereklere uyumu sağlamayı,
 • Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak ve çalışan yetkinliğini geliştirerek firmamızın hizmet kalitesini arttırmak, 
 • Entegre yönetim sistemimizi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek, 
 • Çevre ve İş Sağlığı ve işçi güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi yerine getirmek,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürmek, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Çalışanların, çalışan temsilcisinin İSG kurulu ve İSG toplantılarına katılmasının, danışmasının ve önerilerde bulunmasının sağlanması,
 • İşçi sağlığı ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla tehliklerin ortadan kaldırılarak İSG risklerinin azaltılması devamlı sürdürülmesi,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevreyi, doğayı ve ekolojik dengeyi gözetmek, kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
 • Çalışanlarımıza değer vererek sağlıklarını her konunun üzerinde tutmak,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

 

EYS politikamızdır.