Lubtec

LUBTEC (Madeni Yağlar Teknoloji Merkezi)

Lubrico yeni nesil ürün ve teknolojilerini, bağımsız yapıdaki Lubtec (Madeni Yağlar Teknoloji Merkezi) kalite ve Ar-Ge merkezinde geliştirmektedir. Bu merkez TS EN ISO/EC 17025 akreditasyonuna sahiptir.

Lubtec, sıvı mühendisliği üzerine uzmanlaşmış bir teknoloji merkezidir. Lubtec, yeni nesil yağlayıcıların ve soğutucuların araştırma geliştirme çalışmalarını yürütür ve Lubrico ürünlerinin kalite kontrollerini yapar, belgelendirir ve izler.

Lubtec, üniversitelerle Ar-Ge faaliyetleri doğrultusunda iş birlikleri kurmaktadır. Bu kapsamda ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi, yerlileştirilmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

Lubtec, aynı zamanda petrokimya alanında faaliyet gösteren firmalara da analiz hizmetleri sunmaktadır.

Lubrico ve Lubtec, Ar-Ge süreçlerinde üniversite ve araştırma iş birliklerine önem vermekte ve bu yaklaşımla, Boğaziçi Üniversitesi Ar-Ge Merkezi ve Tübitak’tan test analiz hizmetleri almakta, Büdotek Teknopark Dudullu OSB, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Boğaziçi Ar-Ge Ltd. şirketi ile de iş birliği yaparak dijital dönüşüm, yapay zekâ ve robot çözümlerinde ortak çalışmalar yürütmektedir.

Tesisimiz bünyesinde yer alan Lubrico Academy kendi insan kaynaklarına ve petrokimya sektöründe yarınlarımız olacak ve ileride ara kademe iş gücünde yer alacak gençlerimize eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.