Kalite Politikası

  • Lubrico Oil International çalışmalarının devamını sağlayacak istikrarlı kaynakları yaratıp, geçmiş bilgi ve tecrübelerini günümüz bilgi ve teknolojileri ile birleştirmek,
  • Lubrico Oil International’ ın başarısını ve kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Kalite yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin kurulumunu sağlayarak maliyetleri düşürmek,
  • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için nitelikli ve deneyimli elemanlar ile kalifiye insan gücü oluşturmak,
  • Müşteriyi en önemli değer olarak görmek, kalitesi ile müşterilere verimliliği-rekabet gücü ile şirkete ve gerçekleştirilen her işe yeni değerler eklemek.

Lubrico Oil International kalite politikasının ana düşüncesini oluşturur.

Yönetim ve denetimin etkinliğini arttırarak, ülkemizde ve uluslararası piyasada Lubrico Oil International’ ın imajını güçlendirmek kalite hedefleri arasındadır.

Kalite, şirketimiz için ulaşılacak bir hedeften daha çok devamlı geliştirilmesi ve süreklilik göstermesi gereken bir süreçtir. Lubrico Oil International kalite hedef ve politikaları ile müşteri memnuniyeti ve yasal zorunluluklar gözetilerek sistem şartlarının uygunluğunu gözden geçirip ‘sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve büyümeyi sağlayacaktır.